X

手机扫一扫,马上玩

一区7月23日活动及更新内容

2019-07-23      作者:      


1增加军需任务活动,活动可获得超多豪礼(矿山军需官处提交道具)

2优化新手村任务自动引路

3降低普通怪物血量

4取消远程武功鉴定通知

5优化怪物刷新点 (个别怪物刷新范围太大)                              大千年帮会崛起运营组

                                          2019.7.23